Wörter %: Der Durchschnitt des pro Spiel gefundenen Anteils aller Wörter in Prozent.

Platz Name
101
undercover666
13840 58.93 %
102
Duckling
154 58.91 %
103
ち匕丹乃下∪匚卄匕ㄥモ尺 🐱
45 58.89 %
104
YYY
116 58.8 %
105
Ştค๖fน¢htlēr 🐱
13 58.7 %
106
ֆȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ 🐱
20 58.69 %
107
ㄎイム乃キЦζんイレ乇尺
4 58.67 %
108
$†αβŦuch†lεƦ 🐱
40 58.64 %
109
Duckling
345 58.59 %
110
Duckling
631 58.53 %
111
𝓢𝓽𝓪𝓫𝓯𝓾𝓬𝓱𝓽𝓵𝓮𝓻
56 58.43 %
112
sƮǞвբЦट৸ƮlęЯ
53 58.34 %
113
૦ς੮૯ՐҺคςɿ 🐰
19 58.27 %
114
ƨŧāБfūċЋŧŀēṝ
24 58.24 %
115
$ƚÂßŦЦĈĦƚĿЄR
50 58.17 %
116
Kopfsalat
16110 58.17 %
117
ᏕϮᕱცꊰu꒝♅ϮլꂅᏒ 🐱
37 58.08 %
118
Ṩҭᾄвғὗƈђҭłἔʀ
105 58.08 %
119
Gast, der Hirsch isst
5 58.05 %
120
Katzenohren
792 58.04 %
121
gast
1597 58.04 %
122
Hirsch Bock 🦌
16 58.0 %
123
էսﻪъքν८հսlεร 🐱
48 57.99 %
124
Ѕτλϐғϑυςнτlεг
59 57.94 %
125
§†Дþƒû¢ђ†ℓ3Я 🐱
33 57.83 %
126
sƮǞвբЦट৸ƮlęЯ 🐱
22 57.82 %
127
SŤΛϦFЦㄈнŤŁƐ尺
28 57.81 %
128
einPaarErbsen 🥕
27 57.7 %
129
S⊥ªbFµ¢ޔ⊥¦Èr 🐱
18 57.69 %
130
SϮᕱცꊰu꒝♅ϮլꂅᏒ
37 57.67 %
131
Duckling
18 57.64 %
132
Hoshi Sato
6 57.61 %
133
รtค๒Ŧยςђtlєг 🐱
22 57.59 %
134
duckling
856 57.58 %
135
š†α߃uςh†レεr 🐱
20 57.52 %
136
ㄅ㈦▲ьʧひζꀡ㈦ŁҾr 🐹
18 57.48 %
137
ʂէმჩբմƈհէlεɾ 🐱
18 57.45 %
138
§tªßfµ¢ht|€®
57 57.45 %
139
Ein 🦌
8 57.39 %
140
ƧƬƛƁƑƲƇHƬԼЄƦ 🐱
67 57.38 %
141
Stabfuchtler
311 57.33 %
142
Dauergast
16692 57.32 %
143
rider
2 57.3 %
144
štăƅfŭčɦtlĕř 🐱
18 57.24 %
145
ƧƬΛBFЦᄃΉƬᄂΣЯ 🐱
30 57.24 %
146
ʂէმჩբմƈհէlεɾ 🐱
49 57.22 %
147
Stabfuchtler
73 57.2 %
148
էսﻪъքν८հսlεร 🐱
42 57.13 %
149
ღ(¯`◕‿◕´¯) ♫ ♪ ♫ ᏕʈᏜℬℱʉᏟዞʈᎱ℮ℛ ♫
79 57.12 %
150
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
44 57.11 %
151
ֆȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ 🐱
57 57.1 %
152
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
18 57.07 %
153
SƬΛßFƱƇĤƬĿƐŔ
46 57.0 %
154
HRS
1 57.0 %
155
Schneckerl79
2987 56.99 %
156
sƮǞвբЦट৸ƮlęЯ
33 56.97 %
157
❀◕ ‿ ◕❀
50 56.96 %
158
яɘlтнɔυʇʚɒтƨ 🐱
26 56.94 %
159
FIXFIX
8 56.91 %
160
ᏕʈᏜℬℱʉᏟዞʈᎱ℮ℛ 🐱
53 56.9 %
161
Scarlett
3 56.82 %
162
Ein Reh für das Hirsch
13 56.78 %
163
ֆҭΩbҒմҫӈҭӀҼԻ 🐱
101 56.78 %
164
ɹəๅʇɥɔnɟqɐʇS
49 56.69 %
165
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
46 56.68 %
166
ähh
9 56.67 %
167
ᔕ੮คცԲυ८Һ੮Ն૯Ր
15 56.66 %
168
§†Дþƒû¢ђ†ℓ3Я
5 56.64 %
169
GRÜNE LEUCHTE
9 56.63 %
170
Katzenohren
1196 56.58 %
171
Reacher
5 56.51 %
172
꒚tබƀƒƯčƕtᒺƎƦ 🐱
47 56.48 %
173
𝓢𝓽𝓪𝓫𝒇𝓾𝓬𝓱𝓽𝓵𝒆𝓻
80 56.47 %
174
S⊥ªbFµ¢ޔ⊥¦Èr 🐱
15 56.44 %
175
ՏҬѦѣҒԱСӉҬLЄГ 🐱
39 56.38 %
176
ᏕϮᕱცꊰu꒝♅ϮլꂅᏒ 🐱
36 56.32 %
177
Motte
6 56.29 %
178
ṠṮḀḃḟṳḉḧṮḶḕṙ 🐱
37 56.26 %
179
Sigi
5 56.19 %
180
🐱🐱🐱
30 56.19 %
181
Katzenohren
1765 56.15 %
182
Stabfuchtler
510 56.07 %
183
รէձъբսƈհէlεг
53 56.03 %
184
ՏԵԹՅԲՄՇɧԵʅȝՐ
108 56.02 %
185
Der auf das Hirsch wartet
16 55.98 %
186
Stabfuchtler
381 55.89 %
187
Stabfuchtler
30 55.79 %
188
duckling
3867 55.76 %
189
𝕊𝕥𝕒𝕓𝕗𝕦𝕔𝕙𝕥𝕝𝕖𝕣
73 55.72 %
190
einPaarErbsen 🥕
33 55.7 %
191
Stab mit Hirsch
12 55.68 %
192
ƨƭʌƅƒυƈɦƭʅєɾ 🐱
68 55.64 %
193
ՏԵԹՅԲՄՇɧԵʅȝՐ
36 55.64 %
194
ZEITUNGSFRITZE
2 55.59 %
195
henkuai
23491 55.56 %
196
Scarlett
1 55.56 %
197
Stabfuchtler
782 55.54 %
198
einPaarErbsen
46 55.52 %
199
Stabfuchtler
33 55.44 %
200
sէለbfሀርዠէረΣշ 🐱
46 55.43 %