Punkte %: Der Durchschnitt des pro Spiel erreichten Anteils an der Gesamtpunkzahl in Prozent.

Platz Name
301
รtค๒Ŧยςђtlєг 🐱
22 48.09 %
302
rider
10 48.08 %
303
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
46 48.05 %
304
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
18 48.03 %
305
rider
4 47.98 %
306
ᔕ੮คცԲυ८Һ੮Ն૯Ր
15 47.97 %
307
ƧƬΛBFЦᄃΉƬᄂΣЯ 🐱
30 47.92 %
308
rider
7 47.92 %
309
APHLAX
8 47.84 %
310
Stabfuchtler
33 47.83 %
311
sէለbfሀርዠէረΣշ 🐱
46 47.82 %
312
ֆȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ 🐱
57 47.81 %
313
Ştค๖fน¢htlēr 🐱
13 47.75 %
314
𝓢𝓽𝓪𝓫𝒇𝓾𝓬𝓱𝓽𝓵𝒆𝓻
80 47.74 %
315
hirsch
2 47.72 %
316
FREDY
9 47.67 %
317
rider
18 47.64 %
318
ADS man
5 47.59 %
319
รtค๒Ŧยςђtlєг
23 47.55 %
320
mata
32 47.53 %
321
Motte
6 47.52 %
322
AQUAGIRL
5 47.51 %
323
FREDY J
6 47.5 %
324
SƬΛßFƱƇĤƬĿƐŔ
46 47.5 %
325
Der mit dem Hirsch tanzt
7 47.46 %
326
BATGIRL
13 47.46 %
327
POWERGIRL
7 47.46 %
328
ՏԵԹՅԲՄՇɧԵʅȝՐ
36 47.45 %
329
ᏕʈᏜℬℱʉᏟዞʈᎱ℮ℛ 🐱
53 47.4 %
330
૦ς੮૯ՐҺคςɿ 🐰
19 47.38 %
331
Sigi
1 47.37 %
332
einPaarErbsen 🥕
33 47.36 %
333
XIQQ
6 47.34 %
334
D.Uden
86 47.3 %
335
STERNSAPHIR
8 47.3 %
336
sƮǞвբЦट৸ƮlęЯ
33 47.3 %
337
SONNEN
14 47.28 %
338
Stabfuchtler
381 47.24 %
339
Scarlett
1 47.22 %
340
PHiff
9 47.2 %
341
Gast
3 47.17 %
342
BONNIE BIANCO FAN
10 47.16 %
343
uneindeutig
6858 47.12 %
344
꒚tබƀƒƯčƕtᒺƎƦ 🐱
47 47.02 %
345
ᴄʜɪᴘ ᴛʜᴇ ᴄᴀᴛ 🐱
19 46.99 %
346
ɹǝlʇɥɔuɟqɐʇs 🐱
40 46.98 %
347
Boggle Player
45272 46.96 %
348
" S A N D R A " " YOU AND I "
8 46.96 %
349
einPaarErbsen 🥕
27 46.96 %
350
ֆҭΩbҒմҫӈҭӀҼԻ 🐱
101 46.92 %
351
STERNSAPHIR
7 46.91 %
352
яɘlтнɔυʇʚɒтƨ 🐱
26 46.9 %
353
Sigi
16 46.86 %
354
Stabfuchtler
510 46.84 %
355
Stabfuchtler
322 46.83 %
356
no1
1163 46.81 %
357
halbhirn
7943 46.81 %
358
ㄅ₮∆๒モㄩςサ₮レ∑Я 🐱
36 46.8 %
359
doppellhirn
643 46.8 %
360
š†α߃uςh†レεr 🐱
20 46.77 %
361
S⊥ªbFµ¢ޔ⊥¦Èr 🐱
15 46.75 %
362
Sȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ
82 46.74 %
363
ORRER
11 46.73 %
364
DFF
7 46.73 %
365
o(*¿*)o
1 46.72 %
366
ähh
9 46.71 %
367
§tªßfµ¢ht|€®
57 46.69 %
368
ƧƬƛƁƑƲƇӇƬԼЄƦ
34 46.68 %
369
rider
2 46.67 %
370
яɘlтнɔυʇdɒтƨ 🐱
25 46.67 %
371
Gelatine
154 46.66 %
372
ƨƭʌƅƒυƈɦƭʅєɾ 🐱
68 46.66 %
373
ÄUATOR
4 46.65 %
374
HUNTRESS
3 46.61 %
375
Stabfuchtler
723 46.59 %
376
FREDY
17 46.55 %
377
rider
3 46.55 %
378
rider
1 46.55 %
379
ᏕϮᕱცꊰu꒝♅ϮլꂅᏒ 🐱
36 46.54 %
380
ƨƭʌƅƒυƈɦƭʅєɾ 🐱
35 46.51 %
381
Stabfuchtler
782 46.49 %
382
Autsch
6516 46.49 %
383
ㄅ₮∆๒モㄩςサ₮レ∑Я 🐱
37 46.48 %
384
mata
26 46.48 %
385
(✿ ♥‿♥)
45 46.47 %
386
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
45 46.45 %
387
FALKGIRL
6 46.44 %
388
rider
8 46.42 %
389
𝕊𝕥𝕒𝕓𝕗𝕦𝕔𝕙𝕥𝕝𝕖𝕣
73 46.38 %
390
XIYYERXIFFER
5 46.38 %
391
mata
22 46.37 %
392
POWERGIRL
6 46.33 %
393
Ein Hirschlein steht im Walde
3 46.33 %
394
MYSTIK
9 46.32 %
395
§†Дþƒû¢ђ†ℓ3Я
5 46.32 %
396
Claudigomo
18 46.29 %
397
Gummibärchen
609 46.27 %
398
ŠτÆþζυ©Ητ∠∃Ґ 🐱
46 46.25 %
399
ς੮คცԲυ८Һ੮Ն૯Ր 🐱
45 46.24 %
400
o(*¿*)o
20865 46.24 %