Punkte %: Der Durchschnitt des pro Spiel erreichten Anteils an der Gesamtpunkzahl in Prozent.

Platz Name
301
ƧƬΛBFЦᄃΉƬᄂΣЯ 🐱
30 47.92 %
302
rider
7 47.92 %
303
APHLAX
8 47.84 %
304
Stabfuchtler
33 47.83 %
305
sէለbfሀርዠէረΣշ 🐱
46 47.82 %
306
ֆȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ 🐱
57 47.81 %
307
Ştค๖fน¢htlēr 🐱
13 47.75 %
308
𝓢𝓽𝓪𝓫𝒇𝓾𝓬𝓱𝓽𝓵𝒆𝓻
80 47.74 %
309
FREDY
9 47.67 %
310
rider
18 47.64 %
311
ADS man
5 47.59 %
312
รtค๒Ŧยςђtlєг
23 47.55 %
313
mata
32 47.53 %
314
Motte
6 47.52 %
315
AQUAGIRL
5 47.51 %
316
FREDY J
6 47.5 %
317
SƬΛßFƱƇĤƬĿƐŔ
46 47.5 %
318
Der mit dem Hirsch tanzt
7 47.46 %
319
BATGIRL
13 47.46 %
320
POWERGIRL
7 47.46 %
321
ՏԵԹՅԲՄՇɧԵʅȝՐ
36 47.45 %
322
ᏕʈᏜℬℱʉᏟዞʈᎱ℮ℛ 🐱
53 47.4 %
323
૦ς੮૯ՐҺคςɿ 🐰
19 47.38 %
324
Sigi
1 47.37 %
325
einPaarErbsen 🥕
33 47.36 %
326
XIQQ
6 47.34 %
327
D.Uden
86 47.3 %
328
STERNSAPHIR
8 47.3 %
329
sƮǞвբЦट৸ƮlęЯ
33 47.3 %
330
SONNEN
14 47.28 %
331
Stabfuchtler
381 47.24 %
332
Scarlett
1 47.22 %
333
PHiff
9 47.2 %
334
Fensterworld
358 47.17 %
335
Gast
3 47.17 %
336
uneindeutig
6858 47.12 %
337
꒚tබƀƒƯčƕtᒺƎƦ 🐱
47 47.02 %
338
ᴄʜɪᴘ ᴛʜᴇ ᴄᴀᴛ 🐱
19 46.99 %
339
ɹǝlʇɥɔuɟqɐʇs 🐱
40 46.98 %
340
" S A N D R A " " YOU AND I "
8 46.96 %
341
einPaarErbsen 🥕
27 46.96 %
342
ֆҭΩbҒմҫӈҭӀҼԻ 🐱
101 46.92 %
343
STERNSAPHIR
7 46.91 %
344
яɘlтнɔυʇʚɒтƨ 🐱
26 46.9 %
345
Sigi
16 46.86 %
346
Stabfuchtler
510 46.84 %
347
Stabfuchtler
322 46.83 %
348
Boggle Player
44227 46.83 %
349
no1
1163 46.81 %
350
ㄅ₮∆๒モㄩςサ₮レ∑Я 🐱
36 46.8 %
351
doppellhirn
643 46.8 %
352
š†α߃uςh†レεr 🐱
20 46.77 %
353
S⊥ªbFµ¢ޔ⊥¦Èr 🐱
15 46.75 %
354
Sȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ
82 46.74 %
355
ORRER
11 46.73 %
356
DFF
7 46.73 %
357
o(*¿*)o
1 46.72 %
358
ähh
9 46.71 %
359
§tªßfµ¢ht|€®
57 46.69 %
360
ƧƬƛƁƑƲƇӇƬԼЄƦ
34 46.68 %
361
halbhirn
6363 46.67 %
362
rider
2 46.67 %
363
яɘlтнɔυʇdɒтƨ 🐱
25 46.67 %
364
Gelatine
154 46.66 %
365
ƨƭʌƅƒυƈɦƭʅєɾ 🐱
68 46.66 %
366
ÄUATOR
4 46.65 %
367
Stabfuchtler
723 46.59 %
368
FREDY
17 46.55 %
369
rider
3 46.55 %
370
rider
1 46.55 %
371
ᏕϮᕱცꊰu꒝♅ϮլꂅᏒ 🐱
36 46.54 %
372
ƨƭʌƅƒυƈɦƭʅєɾ 🐱
35 46.51 %
373
Stabfuchtler
782 46.49 %
374
Autsch
6516 46.49 %
375
ㄅ₮∆๒モㄩςサ₮レ∑Я 🐱
37 46.48 %
376
mata
26 46.48 %
377
(✿ ♥‿♥)
45 46.47 %
378
ꃶτꀇꁌꁻꀎꁊꀡτよꂅꀋ 🐱
45 46.45 %
379
FALKGIRL
6 46.44 %
380
rider
8 46.42 %
381
𝕊𝕥𝕒𝕓𝕗𝕦𝕔𝕙𝕥𝕝𝕖𝕣
73 46.38 %
382
XIYYERXIFFER
5 46.38 %
383
mata
22 46.37 %
384
POWERGIRL
6 46.33 %
385
Ein Hirschlein steht im Walde
3 46.33 %
386
MYSTIK
9 46.32 %
387
§†Дþƒû¢ђ†ℓ3Я
5 46.32 %
388
Claudigomo
18 46.29 %
389
Gummibärchen
609 46.27 %
390
ŠτÆþζυ©Ητ∠∃Ґ 🐱
46 46.25 %
391
ς੮คცԲυ८Һ੮Ն૯Ր 🐱
45 46.24 %
392
o(*¿*)o
20865 46.24 %
393
Hirschersatz
74 46.2 %
394
🐱🐱🐱
30 46.19 %
395
sէለbfሀርዠէረΣշ 🐱
25 46.16 %
396
Sȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ
24 46.16 %
397
rider
12 46.16 %
398
XXXMAX
16 46.09 %
399
PHANTOMBOY
8 46.06 %
400
QUADRATMANN
7 46.05 %